Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Kontakty

Potřebujete poradit?
JuniorTextil.cz
tel: +420 775 936 659
info(a)juniortextil.cz
IČ: 74816446
www.juniortextil.cz

Doporučujeme

Vaše cena 199 Kč
skladem
Vaše cena 199 Kč
skladem
Vaše cena 199 Kč
skladem

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 


Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodu JuniorTextil.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu s dětským oblečením JuniorTextil.cz umístěného na www.juniortextil.cz a upravují postup při uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím (dodavatelem) a kupujícím (zákazníkem).

1. Vymezení pojmů

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem, (č. 89/2012 Sb.), vše ve znění novel. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Provozovatelem internetového obchodu www.juniortextil.cz – dále jen provozovatel, je Eva Randová prodávající na základě živnostenského oprávnění, které vydal Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Jihlavy, IČO:74816446, Hodice 227, 589 01 Třešť, tel.:+ 420 775 936 659. Provozovatel není plátce DPH.

Kupující (zákazník)- subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží .

Mezernik

2. Objednávka - uzavření kupní smlouvy

Vyplněním a odesláním objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu vzniká kupní smlouva mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Objednávku lze provést: elektronickou objednávkou, telefonicky, nebo e-mailem. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje závaznost objednávky a souhlas s těmito obchodními podmínkami. Objednávka musí obsahovat celé jméno a příjmení kupujícího, správnou a úplnou adresu, na kterou má být zboží doručeno a elektronickou adresu a telefonní číslo kupujícího. Dále musí obsahovat druh a množství objednaného zboží a požadovaný způsob dopravy a platby za zboží. O přijetí objednávky budete informováni písemně elektronickou poštou na adresu uvedenou v objednávce. Pokud potvrzovací email s kopií objednávky nepřijde, kontaktujte nás prosím buď telefonicky na lince + 420 775 936 659, nebo prostřednictvím e-mailu objednavky@juniortextil.cz.

Storno objednávky

Ze strany zákazníka

Stornování objednávky je možné kdykoliv po vytvoření objednávky až do jejího odeslání (zpravidla následující pracovní den). Storno je možné provést e-mailem, při stornování objednávky stačí uvést Vaše jméno, číslo objednávky a emailovou adresu.

Ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část v případech: zboží se již nevyrábí, nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží, nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a zákazník změnu ceny neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již část, nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu zpět převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dní. Provozovatel obchodu Juniortextil.cz. je oprávněn jednostranně zrušit elektronickou objednávku zejména v těchto případech:

  • vyprodání zboží na skladě,
  • chybně zadaná cena u produktu,
  • technický problém aplikace.

Mezernik

3. Dodací podmínky

U zboží, které máme na skladě, probíhá odeslání zásilky zpravidla do 24 hodin od obdržení objednávky. Pokud zboží není skladem, dodací lhůta se může prodloužit až na 3 týdny, o čemž bude prodávající kupujícího řádně informovat. Vyhrazujeme si právo eventuálních chyb dostupnosti zboží. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu. Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice prostřednictvím České pošty a PPL dle našeho aktuálního ceníku uvedeného zdeObjednávky nad 1000,- Kč v ČR mají dopravu ZDARMA. Zboží je doručeno Českou poštou jako cenný balík, nebo PPL v rámci České republiky. Upozornění: U zboží velké hmotnosti si vyhrazujeme právo navýšit poštovné podle reálných nákladů. V tomto případě Vás budeme předem informovat.

Mezernik

4. Způsob platby

Na výběr máte z následujících typů plateb:

dobírka

- platba přepravci při doručení zboží na dodací adresu.

předem na účet

- pokud zvolíte způsob platby "předem na účet" bude vám zasláno na uvedený e-mail potvrzení objednávky s potřebnými údaji. Platba je splatná do 7 dnů od vystavení faktury a zboží se odesílá společně s originál daňovým dokladem po přijetí této platby na účet prodávajícího (je-li zboží skladem, jinak dle uvedené dodací lhůty příslušné položky). V případě neuhrazení této částky kupujícím v době splatnosti (nepřipsání částky na účet prodávajícího v den splatnosti + 3 pracovní dny) bude objednávka automaticky stornována.

Mezernik

5. Ceny zboží, DPH

Prodávající není plátcem DPH. Všechny ceny zboží jsou konečné, včetně DPH a všech souvisejících poplatků. K celkové ceně za objednané zboží se připočítává pouze poštovné a dobírkovné dle našeho aktuálního ceníku uvedeného zde. Balné neúčtujeme. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy je současně daňovým dokladem a slouží jako dodací a záruční list. Platnost všech akčních nabídek je do vyprodání zásob.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Mezernik

6. Reklamační řád

Záruka a reklamace

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. Doba trvání záruky je zpravidla uvedena na záručním listě.

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání .

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak.

Záruka zaniká v následujících případech:

Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace. Nevhodným používáním zboží. Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem. Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací, nebo zanedbáním péče o zboží. Zboží bylo poškozeno živly.

Reklamace zboží / Postup při reklamaci:

Prosíme o pozorné přečtení několika níže uvedených řádků, usnadníte tak sobě i nám postup při reklamaci a celé řešení reklamace se velmi zrychlí.

Pro nahlášení či informování se o reklamacích využijte: průvodce reklamací - zde, nebo e-mail: reklamace@juniortextil.cz, tel.: + 420 775 936 659 (9:00 - 16:00)

Vyplňte údaje nutné k vaši identifikaci a podrobně popište případnou závadu. Při zaslání je vždy nutné dodat: reklamované zboží, fakturu (doklad o zaplacení), záruční list (pokud u zboží existuje), podrobný popis závady. Při nedodání patřičných dokumentů pro identifikaci zákazníka a závady bude započato reklamační řízení až po dodání všech nutných dokladů.

Reklamované zboží zasílejte na adresu (ne na dobírku): JuniorTextil.cz, Eva Randová, Hodice 227, 589 01 Třešť

Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Převzetí zboží od dopravce

Při převzetí zkontrolujte neporušenost obalu. Převzetím zásilky stvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných závad. Pokud je obal poškozený, sdělte to přímo řidiči. Pokud zjistíte, že obsah zásilky je poškozený až po jejím převzetí a rozbalení, informujte přepravce do 3 pracovních dní. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci stavu zásilky bezprostředně po rozbalení. Dopravce s vámi sepíše protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

Mezernik

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

Písemně nás kontaktujte - můžete využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek - Odstoupení od kupní smlouvy zde (můžete využít také průvodce vrácením zboží - zde), e-mailem, nebo poštou (e-mailem na adresu info@juniortextil.cz, nebo písemně na adresu Eva Randová, Hodice 227, Třešť 589 01), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky a datum nákupu. U odstoupení od kupní smlouvy odesílá zboží zákazník vždy na své náklady to za následujících podmínek: je li to možné musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) s dokladem o koupi. U spodního prádla a plavek je nutné dodržet hygienická opatření při zkoušení - prádlo a plavky se zkouší vždy na vlastní spodní prádlo, nikdy ne na holé tělo. Nejsou-li stanovené hygienické podmínky dodrženy, šlo by již o zboží, které nelze na základě směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku pro svůj charakter vrátit. Neručíme za případnou ztrátu, nebo poškození zboží na cestě k nám. Neposílejte, prosím, zboží na dobírku, jinak nebude vyzvednuto.

Zboží zasílejte na adresu (ne na dobírku): JuniorTextil.cz, Eva Randová, Hodice 227, 589 01 Třešť

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím)Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

Mezernik

8. Ochrana osobních údajů

Tento internetový obchod se ve své činnosti řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží (sdělení jména a adresy dodání) nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám . Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu a to pouze pro účely statistického zpracování a přímé komunikace se zákazníkem. Kupující má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat a to tak, že zašle emailovou zprávu na info@juniortextil.cz, nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.

Prohlašujeme, že jsme registrovaní na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00043743.

Mezernik

9. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 19.2.1.2017 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

V souladu s informační povinností stanovenou zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje prodávající kupujícího o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi prodávajícím a kupujícím, může se kupující do jednoho roku od prvotního uplatnění nároku u prodávajícího obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Internetová adresa České obchodní Inspekce je wvw.coi.cz. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Eva Randová, Hodice 227, Třešť, 589 01, emailová adresa: info@juniortextil.cz, telefon: + 420 775 936 659.

V Hodicích 19.2.2017